Cân Điện Tử Đếm VIBRA TPS-C

2,390,000 

Mức cân:

– Cân đếm điện tử TPS C 1Kg-0.05g

– Cân đếm điện tử TPS C 2Kg/3Kg-0.1g

– Cân đếm điện tử TPS C 5Kg/6kg-0.2g

– Cân đếm điện tử TPS C 10Kg/15Kg-0.5g

– Cân đếm điện tử TPS C 20Kg/30Kg-1g

Ms. Nhân - 0988 345 321