CÂN BÀN GHẾ NGỒI A12E 5060

3,800,000 

Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi YHT3 (30kg x 10g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi YHT3 (60kg x 10g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi YHT3 (100kg x 10g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi YHT3 (150kg x 20g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi YHT3 (300kg x 50g).

Ms. Nhân - 0988 345 321