Cân Bàn Điện Tử JWI-700C 5060

4,600,000 

Cân bàn điện tử JWI 700C 300kg/0.05kg
Cân bàn điện tử JWI 700C 500kg/0.1kg

Ms. Nhân - 0988 345 321