Cân Bàn DH CAS

Mức cân : 50kg-100kg-150kg-200kg-300kg-500kg

Độ đọc   :10g-20g-50g-100g

Kích thước:400x500mm-500x600mm-600x800mm

Ms. Thắm - 0935 313 797