Cân kỹ thuật là mẫu cân điện tử 1 số lẻ, cân điện tử 2 số lẻ,  cân điện tử độ chính xác 0.1g, 0.01g, như cân kỹ thuật ohaus, cân kỹ thuật shinko, cân kỹ thuật vibra, cân kỹ thuật cas dược ứng dụng để cân tỉ lệ, cân định lượng, cân phân tích mẫu, cân đếm, tính phần trăm, cân trong phòng thí nghiệm,…

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Mr. Nhân - 0965 142 144